ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ARC

Στις εννέα προηγούμενες εκδοχές του, και παρά τα περιορισμένα οικονομικά μέσα του, το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού της Αθήνας ARC FOR DANCE FESTIVAL διάνυσε με επιμονή και προσπάθεια όλα τα στάδια ανάμεσα στις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος στην Ελλάδα και τις προσδοκίες της ευρείας κοινότητας του χορού: θωράκισε θεσμικά την διαρκή ανάδειξη των νέων Ελλήνων χορογράφων (2008), εισήγαγε εννοιολογικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονταν σε αντίστοιχες κοινωνικοπολιτικές θεματικές (2009: δυαδικότητα, 2010: διαπολιτισμικότητα, 2012: γυναικεία ταυτότητα, 2013: χρονικότητες, 2014: συνδεσιμότητα, 2015: κινητικότητα, 2016: διαφορετικότητα, 2017: μεταβατικότητα), οικοδόμησε συνεργασίες με φορείς, θεσμούς και ιδιώτες και τελικά φιλοξένησε καλλιτέχνες και έργα από περισσότερες από 15 διαφορετικές χώρες.

09_2017

08_2016

07_2015

06_2014

05_2013

04_2012

03_2010

02_2009

01_2008

   DANCE IS A WAY TO FALL—INTO—PLACE, WHERE/WHEN PLACE IS A RELAY OF CONNECTIONS OF THE WORLD.      DANCE IS A WAY TO FALL—INTO—PLACE, WHERE/WHEN PLACE IS A RELAY OF CONNECTIONS OF THE WORLD.  

© 2008 - 2022 DAN.C.CE UNITIVA

Dance Unitiva

DESIGNED BY WHITE - DEVELOPED BY ADVALUE
DESIGNED BY WHITE - DEVELOPED BY ADVALUE

To Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

ΕΣΠΑ